Menu
Your Cart

LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

Metodická príručka Letíme do vesmíru pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému vesmírnych tajomstiev a astronomických javov ľahko a rýchlo pochopili.

LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA
LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

Metodická príručka Letíme do vesmíru pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému vesmírnych tajomstiev a astronomických javov ľahko a rýchlo pochopili.

20,00€
Bez DPH: 16,67€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-353-8

Metodická príručka obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru. Tiež obsahuje prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.

Svojím obsahom sa metodická príručka opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť. Pre učiteľov, ktorí sa s astronomickou problematikou doposiaľ nestretli, autorka spracovala výber základných informácií potrebných na základnú orientáciu v danej problematike.

Metodická príručka, so zámerom zvýšiť názornosť preberanej problematiky, ponúka aj zaujímavý bonus – možnosti využitia programu Stellarium a aj jednoduchý návod na realizáciu daného úkazu v tomto programe. Interaktívny program Stellarium je voľne stiahnuteľný a je určený na vzdelávacie účely na všetkých stupňoch vzdelávania. Ide o interaktívny počítačový program, ktorý nám zobrazí nočnú oblohu tak, ako ju môžeme vidieť v skutočnosti. Poskytuje nám však aj omnoho viac. Vďaka nemu sa napríklad môžeme posúvať v čase a v priestore, môžeme ho aktívne ovládať a využívať tak možnosti, ktoré nám ponúka.

Výhody pracovného zošita Letíme do vesmíru:

  • Všetky základné astronomické pojmy sú vysvetlené jednoducho – pochopenie každej témy si môžu deti overiť cez mnohé aktivity a praktické úlohy.
  • Jediný pracovný zošit o vesmíre pre deti vo veku od 5 do 10 rokov.
  • Farebné kvalitné obrázky vesmírnych telies a javov spracovaných odborníkmi z hvezdární, špeciálne pre tento knižný titul. Jednoduchým jazykom vysvetlené zložité astronomické fakty.
  • Množstvo tvorivých úloh na riešenie aj zhrnutie informácií na zapamätanie.

Prácu s pracovným zošitom pedagógom uľahčuje práve Metodická príručka LETÍME DO VESMÍRU – spoločne vytvárajú komplexné dielo o vesmíre pre MŠ (deti od 5 rokov) a pre 1. stupeň ZŠ.


BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre dieťa aktívnym spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku Človek a príroda je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy.

Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský

Editori: 

Mgr. Eduard Koči Odborník, hvezdáreň Hurbanovo

Mgr. Terézia Šebešová, učiteľka MŠ venujúca sa tematike vesmíru


Autor: © RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove


Autori fotografií vesmírnych telies a javov:

Michal Danč, Marek Harman, Peter Hodulík, Leonard Kukľa, Ján Mäsiar, Ján Sadiv, Roman Tomčík 


Úvod

1. Koľko trvá mesiac

1.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

1.2 Práca s programom Stellarium k téme Koľko trvá mesiac


2. Ako určiť smer

2.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

2.2 Práca s programom Stellarium k téme Ako určiť smer


3. Ako Slnko určuje čas...

3.1 Prehĺbenie vedomostí o téme


4. Príbehy na oblohe

4.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

4.2 Práca s programom Stellarium k téme Príbehy na oblohe


5. Poznávanie súhvezdí

5.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

5.2 Práca s programom Stellarium k téme Poznávanie súhvezdí


6. Planéty na oblohe – Zemi podobné

6.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

6.2 Práca s programom Stellarium k téme Planéty na oblohe – Zemi podobné


7. Planéty na oblohe – plynní obri

7.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

7.2 Práca v programe Stellarium k téme Planéty na oblohe – plynní obri


8. Malé planéty a asteroidy

8.1 Prehĺbenie vedomostí o téme


9. Pozdrav od kométy

9.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

9.2 Práca s programom Stellarium k téme Pozdrav od kométy


10. Slnko – naša najbližšia hviezda

10.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

10.2 Práca s programom Stellarium k téme Slnko – naša najbližšia hviezda


11. Slnečná sústava

11.1 Prehĺbenie vedomostí o téme


12. Tajomstvá oblohy

12.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

12.2 Práca v programe Stellarium k téme Tajomstvá oblohy


13. Miesto, kde žijeme

13.1 Prehĺbenie vedomostí o téme

13.2 Práca s programom Stellarium k téme Miesto, kde žijeme


14. Ako skúmame vesmír

14.1 Prehĺbenie vedomostí o téme


15. Javy na oblohe

15.1 Prehĺbenie vedomostí o téme


16. Rekordy slnečnej sústavy