Menu
Your Cart

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďqarským.

FYZIKA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
FYZIKA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďqarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-292-5

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9295:5-A2201

Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o energii.

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2013

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Eva Brestenská

Úvod 

I. POHYB A SILA

1. Opisujeme pohyb telies

2. Skúmame silu a jej účinky

3. Skúmame trenie

4. Jednoduché stroje


II. ENERGIA

1. Zdroje energie

2. Práca. Premena energie

3. Skúmame teplo

4. Skúmame svetlo

5. Skúmame zvuk

6. Vplyv slnečného svetla na rast rastlín