Menu
Your Cart

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY II

Učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl elektrotechnických.

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY II
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY II

Učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl elektrotechnických.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-177-7


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19558:4-A2201

Učebnica obsahovo a metodicky nadväzuje na Základy elektrotechniky I. Ucelený prehľad o fyzikálnych pojmoch, zákonoch a spôsob využívania elektriny v technickej praxi poskytujú až komplexné poznatky z obidvoch dielov učebnice. Text dopĺňajú kontrolné otázky a úlohy na prehĺbenie vedomostí z prebratého učiva.

Ďalšie informácie
Počet strán 152
Formát A5
Jazyk slovenský

Autori: 

prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

RNDr. Eva Šteliarová

Ing. Tomáš Hajach

Recenzenti:

doc. Ing. Pavel Gonda, CSc.

Ing. Vladimír Nevický

Ing. Eva Vannayová

1    Úvod

2    Obvody striedavého prúdu

2.1 Jednoduché striedavé obvody

2.2 Zložené striedavé obvody

2.3 Výkon striedavého prúdu

2.4 Rezonančné obvody

2.5 Riešenie striedavých obvodov so sériovo-paralelným zapojením prvkov R, L, C

2.6 Príklady riešenia striedavých obvodov

3    Trojfázová sústava

3.1 Vznik viacfázových sústav

3.2 Trojfázová súmerná sústava, jej vznik, vlastnosti a výhody

3.3 Základné zapojenia trojfázovej sústavy

3.4 Zaťaženie v trojfázových sústavách

3.5 Výkon a práca v trojfázovej prúdovej sústave

3.6 Otáčavé magnetické pole

4    Prechodné javy

4.1 Vznik prechodných javov

4.2 Prechodný jav v RL obvode

4.3 Prechodný jav v RC obvode

4.4 Prechodné javy v obvodoch s odporom, indukčnosťou a kapacitou


Súvisiace články