Výsledky vyhľadávania pre: “cvičebnica

Expol Pedagogika je odborné vydavateľstvo, ktoré publikuje učebnice, metodiky a pracovné zošity, organizuje bezplatné školenia pre pedagógov a súťaže. Učebnice a pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné metodiky napomáhajú pedagógom pri výučbe.
Nová cvičebnica chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ Predstavujeme vám novú cvičebnicu chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Odborné vydavateľstvo EXPOL PE ... Precvičovať chémiu nebolo nikdy ľahšie! Nezáleží pritom na jazyku výučby, nové cvičebnice chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ sú teraz dostupné v slovenskom aj maďarskom jazyku! Vydavateľstvo EXP...

Odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vydalo inovovanú cvičebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Autorkou cvičebnice je RNDr. Helena Vicenová, ktorá je aj autorkou  inovovanej učebnice. Pre...

Prečo používať cvičebnice chémie? Jedinečnosť cvičebnice spočíva v jej prepojení s inovovanou učebnicou chémie, čo umožňuje aktívne využívať čas na hodinách. Cvičebnica využíva rovnaké názvy kapitol a...

Použi um a SKÚS POKUS! Už štvrtý ročník súťaže je výsledkom úspešnej spolupráce troch subjektov – vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva ...

Koncept celkom novej súťaže je výsledkom spolupráce troch subjektov – učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a Združenia učiteľov chémie. Súťaž svojím...

Súťaž bola ukončená! 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info