Výsledky vyhľadávania pre: “chémia

Expol Pedagogika je odborné vydavateľstvo, ktoré publikuje učebnice, metodiky a pracovné zošity, organizuje bezplatné školenia pre pedagógov a súťaže. Učebnice a pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné metodiky napomáhajú pedagógom pri výučbe.
JÚN - NOVÁ AKCIA NA POŠTOVNÉ Tento rok oslavujú na Slovensku deň detí (1.jún 2020) nielen deti, ale aj naši učitelia, žiaci a rodičia. Po dvoch mesiacoch otvoria svoje brány slovenské školy. Pri tejto ... Knihy majú cenu zlata - poštovné zaplatíme za vás! Marec je mesiacom knihy a keďže u nás vo vydavateľstve si knihy ozaj ceníme, rozhodli sme sa oceniť aj vás, našich zákazníkov, za chuť vzdelávať sa. ... Objednávky učebnice Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom cez Edičný portál MŠVVaŠ SR Dovoľujeme si upozorniť Vás, že učebnice na šk. rok 2020/2021 si môžete objednávať pros ... Skús pokus 3 BRATISLAVA – Presne 1. februára 2019, v rámci národnej konferencie učiteľov chémie v Ružomberku, odštartoval tretí ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom SKÚS PO...

  Súťaž Chémia pod pokrievkou „Skús pokus" je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž vznikla so zámerom vzbudiť u tínedžerov záujem o prírodove...

EXPOLEDU je súvislé vzdelávanie vydavateľstva Expol Pedagogika. Bezplatné semináre sú určené pre učiteľov prírodovedných predmetov. Vzdelávanie tvoria viaceré témy semináre pre učiteľov a sú organizované v niekoľkých mestách Slovenska počas roka 2018.
CHÉMIA | Mgr. Jana Galková, RNDr. Helena Vicenová   Mgr. Jana Galková Lektorka pracujúca ako pedagóg v základnej škole v Dubnici nad Váhom. Do edukačného procesu v rámci svojich aprobačných predmeto...

Lektorky: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Helena Vicenová   doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore Teória vyučovania chémie na Prírodovedeckej fakulte UP...

Popis učebnice CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodoved...

„Radi by sme oznámili všetkým riaditeľom a učiteľom, že v súvislosti s prechodom siedmeho ročníka základnej školy a príslušného ročníka osemročného gymnázia na iŠVP sú inovované učebnice nášho vydavat...

Predpokladaný termín distribúcie je od 21.8.2017 do 8.9.2017. Prosíme Vás o zabezpečenie zodpovednej osoby, ktorá uvedené zásielky preberie a zabezpečí všetky potrebné úkony.   Skontrolujte si, prosím...

1. NÁZOV A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 1.1. Názov súťaže: „Chémia pod pokrievkou – Skús pokus" (ďalej iba „Súťaž"). 1.2. Organizátor Súťaže: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08...

Distribúcia sa týka viacerých titulov pre špeciálne základné školy, stredné odborné školy, ale aj inovovaných učebníc pre základné školy a osemročné gymnáziá, konkrétne:  Chémia pre 8. roč. ZŠ a 3. r...

Dobre si prezrite ponuku e-shopu www.expolpedagogika.sk a vyberte si, čo práve potrebujete na vyučovanie. Na svoje si u nás prídu všetci: Základné školy a Gymnáziá s osemročným štúdiom, Špeciálne zákl...

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info