Výsledky vyhľadávania pre: “Prírodoveda

  • 1
  • 2

Expol Pedagogika je odborné vydavateľstvo, ktoré publikuje učebnice, metodiky a pracovné zošity, organizuje bezplatné školenia pre pedagógov a súťaže. Učebnice a pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné metodiky napomáhajú pedagógom pri výučbe.
EXPOL PEDAGOGIKA reaguje na otvorenie trhu s učebnicami Slobodný trh s učebnicami priniesol veľa zmien pre základné i špeciálne školy pri objednávaní pomôcok na vyučovanie. Čo bude najdôležitejšie, ab ... JÚN - NOVÁ AKCIA NA POŠTOVNÉ Tento rok oslavujú na Slovensku deň detí (1.jún 2020) nielen deti, ale aj naši učitelia, žiaci a rodičia. Po dvoch mesiacoch otvoria svoje brány slovenské školy. Pri tejto ... Bezplatné webináre pre učiteľov pokračujú Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. Tentokrát so zameraním na prvouku, ... Metodické príručky k prírodovede sú ONLINE Výnimočná situácia priniesla pre školy novinku: Dennodenné vzdelávanie na diaľku. Preto aj my vo vydavateľstve Expol Pedagogika vychádzame slovenským pedagó...

Blížiaci sa nový školský rok 2020/2021 prináša veľkú novinku pre slovenské školy: Otvorený trh s učebnicami. Po novom budú môcť školy nakupovať priamo od vydavateľstiev učebnice a pracovné zošity. Nov...

Vážení pedagógovia, milí žiaci a rodičia, mnohí z vás by v týchto dňoch určite radi siahli po učebniciach, ktoré si žiaci nechali v školských laviciach. Máme pre vás jednoduché riešenie: Vyberte si ro...

EXPOLEDU je súvislé vzdelávanie vydavateľstva Expol Pedagogika. Bezplatné semináre sú určené pre učiteľov prírodovedných predmetov. Vzdelávanie tvoria viaceré témy semináre pre učiteľov a sú organizované v niekoľkých mestách Slovenska počas roka 2018.
PRÍRODOVEDA | doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.   Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky Vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU...

„Jedinečnosť učebnice spočíva v inovatívnom spracovaní založenom na bádateľských aktivitách, ktoré prinášajú úplne nový prístup k výučbe, a ktorých využívanie je zakotvené i v štátnom vzdelávacom prog...

Dobre si prezrite ponuku e-shopu www.expolpedagogika.sk a vyberte si, čo práve potrebujete na vyučovanie. Na svoje si u nás prídu všetci: Základné školy a Gymnáziá s osemročným štúdiom, Špeciálne zákl...

EXPOLEDU 2018 BIOLÓGIALektorka: PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 1. seminár: Metodická príručka z biológie pre základnú školu a jej využitie v praxi Teoretická časť: Ciele a zameranie metodickej príručky...

Moderná pracovná učebnica: Prvouka pre 1. ročník základnej školy z dielne vydavateľstva Expol Pedagogika s.r.o. je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy ...

O čom je EXPOLEDU? Súvislé vzdelávanie EXPOLEDU tvoria odborné semináre pre pedagógov prírodovedných predmetov z rôznych typov škôl. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA ho začalo organizovať s cieľom sprís...

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare V dňoch 16., 17. a 18. júna 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre uč...

  • 1
  • 2

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info