Menu
Your Cart

BIOTECHNOLÓGIA 2 pre chemické študijné odbory

Učebnica pre žiakov stredných odborných škôl, pre chemické študijné odbory.

BIOTECHNOLÓGIA 2 pre chemické študijné odbory
BIOTECHNOLÓGIA 2 pre chemické študijné odbory

Učebnica pre žiakov stredných odborných škôl, pre chemické študijné odbory.

22,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-383-0


Učebnica je určená pre žiakov stredných odborných škôl predovšetkým pre študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia a je pokračovaním už používanej prvej časti. Zároveň môže byť výbornou pomôckou pre žiakov potravinárskych študijných odborov, ale aj pre študentov vyššieho odborného vzdelania alebo pre študentov na prvom stupni vysokoškolského štúdia. 

Prináša prehľad najdôležitejších oblastí využitia biotechnológie so zameraním na konkrétne biotechnologické procesy vybraných produktov, ich princípy a možnosti aplikácie.

Učebnica je rozdelená na 10 tematických celkov podľa Štátneho vzdelávacieho programu študijného odboru 2840 M biotechnológia a farmakológia, pričom každý tematický celok predstavuje jednu oblasť biotechnológie. 

Učebnica je písaná jednoduchou a zrozumiteľnou formou, aby žiak pochopil základný princíp a význam daného procesu. Pre lepšiu názornosť sú učebné texty doplnené dostatočným množstvom obrázkov a schém s cieľom priblížiť žiakovi jednotlivé postupy a princípy.

Učivo je obohatené a doplnené piktogramami na rýchle a ľahké rozlíšenie základného učebného textu a rozširujúceho textu v podobe informácií, zaujímavostí, upozornení a pod.


Ďalšie informácie
Počet strán 192
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Silvia Loffayová

Lektori:
Ing. Zoltán Krascsenits

Ing. Elena Šlauková


1. Hlavné oblasti aplikácie biotechnológií

2. Výroba aminokyselín

3. Antibiotiká

4. Špeciálne biotechnológie v potravinárskom priemysle

5. Špeciálne biotechnológie v poľnohospodárstve

6. Enzýmové inžinierstvo

7. Genetické inžinierstvo

8. Hybridómová technológia prípravy monoklonálnych protilátok

9. Rastlinné biotechnológie

10. Biotechnológie v odpadovom hospodárstve