Menu
Your Cart

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-194-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640A

Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.


  • Pracovný zošit Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.
Ďalšie informácie
Počet strán 84
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektor: PhDr. Jana Višňovská


Autori:

Mgr. Katarína Grellnethová

Mgr. Katarína Kubinová

Mgr. Ivana Kuncová

PhDr. Jana Višňovská


Recenzenti:

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

RNDr. Erika Piovarčiová

RNDr. Ivana Záhradníčková

  1. ĽUDSKÉ SÍDLA A ICH OKOLIE

  2. MIKROORGANIZMY ŽIJÚCE S ČLOVEKOM

  3. PESTOVANÉ RASTLINY V ZÁHRADÁCH A SADOCH. OVOCNÉ STROMY A KRY

  4. NEŽIADUCE ŽIVOČÍCHY V DOMÁCNOSTI A PRE ČLOVEKA

  5. VČELÁRSTVO, RYBÁRSTVO A RYBNIKÁRSTVO

  6. CHOVATEĽSKY VÝZNAMNÉ VTÁKY A CICAVCE

  7. ŽIVOČÍCHY V OKOLÍ ĽUDSKÝCH SÍDEL

  8. RASTLINNÁ A ŽIVOČÍŠNA BUNKA

  9. NEBUNKOVÉ A JEDNODUCHÉ BUNKOVÉ ORGANIZMY

10. JEDNOBUNKOVÉ ORGANIZMY

11. MNOHOBUNKOVÉ ORGANIZMY

12. STAVBA TELA NEKVITNÚCICH RASTLÍN

13. KOREŇ

14. STONKA

15. LIST

16. KVET

17. PLOD A SEMENO

18. RASTLINNÉ TELO AKO CELOK

19. HUBY S PLODNICOU, INÉ HUBY A LIŠAJNÍKY

20. DROBNÉ VODNÉ ŽIVOČÍCHY – PŔHLIVCE

21. VNÚTORNÉ PARAZITY – PLOSKAVCE A HLÍSTOVCE

22. ŽIVOČÍCHY SO SCHRÁNKOU – MÄKKÝŠE

23. ŽIVOČÍCHY S OBRÚČKAMI – OBRÚČKAVCE

24. ŽIVOČÍCHY S ČLÁNKOVANÝM TELOM – ČLÁNKONOŽCE

25. ČLÁNKONOŽCE – HMYZ

ČO UŽ VIEŠ – SPRÁVNE RIEŠENIA