Geografia

blank
 • AKCIA: Poštovné na mesiac apríl 2020.
 • Elektronické učebnice
 • Knihy majú cenu zlata - poštovné zaplatíme za vás!
 • Nové informácie - Skús pokus 4
 • Prvouka 1
 • PRVOUKA 2 - fin-prispevok
 • Vybrané slová
 • Násobilka
 • CVIC-CHEMIA-NEW
 • Geografia
 • tvvp
 • PRIR-3-4-ALL
 • Previous
 • Ďalší

GEOGRAFIA| RNDr. Peter Likavský, PhD.

 P. Likavský 

Lektor pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Hlavnou náplňou jeho pedagogickej činnosti je príprava budúcich učiteľov geografie.

Podieľal sa na tvorbe základných pedagogických dokumentov a učebníc pre 2. stupeň základných škôl, študijných a metodických materiálov pre budúcich i súčasných učiteľov.

 

  

 

SEMINÁR

Aktivizácia myslenia žiakov a zmeny vo vyučovaní geografie

 • Seminár poskytuje návod, ako aktivovať myslenie žiakov aj ako rozvíjať samotné kritické myslenie prostredníctvom geografie.
 • Poukazuje na nutnosť vytvorenia zmien pre efektívnejšiu výučbu a aktívne zapájanie žiakov do výučby geografie.
 • Poukazuje na vznik i samotnú existenciu miskoncepcií študentov a prináša cestu, ako je možné tieto miskoncepcie odstrániť.

 

>> Prihlasovať sa môžete tu <<

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info