Geografia

blank
  • Akcia na poštovné - Marec 2021
  • Nová Geografia 9
  • Vedomat
  • Elektronické učebnice pre stredné školy a gymnziá
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

GEOGRAFIA| RNDr. Peter Likavský, PhD.

 P. Likavský 

Lektor pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Hlavnou náplňou jeho pedagogickej činnosti je príprava budúcich učiteľov geografie.

Podieľal sa na tvorbe základných pedagogických dokumentov a učebníc pre 2. stupeň základných škôl, študijných a metodických materiálov pre budúcich i súčasných učiteľov.

 

  

 

SEMINÁR

Aktivizácia myslenia žiakov a zmeny vo vyučovaní geografie

  • Seminár poskytuje návod, ako aktivovať myslenie žiakov aj ako rozvíjať samotné kritické myslenie prostredníctvom geografie.
  • Poukazuje na nutnosť vytvorenia zmien pre efektívnejšiu výučbu a aktívne zapájanie žiakov do výučby geografie.
  • Poukazuje na vznik i samotnú existenciu miskoncepcií študentov a prináša cestu, ako je možné tieto miskoncepcie odstrániť.

 

>> Prihlasovať sa môžete tu <<

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info