Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PRIPRAVUJEME

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

5 € s DPH

7 € s DPH Zľava 2 €

Kategória: Pracovné zošity

Na Prvouku pre 2. roč. ZŠ s VJM poskytuje MŠVVaŠ SR k školskému roku 2019/2020 
finančné prostriedky vo výške 5 €/ks!

Objednajte si aspoň 20 ks ľubovoľnej kombinácie pracovných učebníc prvouky pre 1. a 2. roč. ZŠ SJ/VJM a ZDARMA získate: 

  • Metodickú príručku k učebnici prvouky pre 1. a pre 2. roč. ZŠ v hodnote 15 + 15 €
  • CD s obrazovým materiálom a praktickými námetmi,
  • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
  • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby

Viac sa o I-S.K.Y.P.E. materiáloch dozviete TU.

| POPIS

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.

Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu nad okolitým prostredím, k hľadaniu a spracovaniu informácií, vlastnému skúmaniu a vyvodzovaniu záverov. Obsahuje množstvo obrazového materiálu a ilustrácií, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky. Pozrite si ukážku spracovaniu TU.

Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka a doplnkové CD.

 

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mária Kožuchová, Ivana Rochovská
Rok vydania:

Jazyk: 
maďarský
Predmet: 
prvouka
Počet strán: 

Rozmer (mm): 
210 x 297
Hmotnosť (g): 
-

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info