Cestovateľská NÁSOBILKA

Cestovateľská NÁSOBILKA

NOVINKA

Pracovný zošit, ktorý vysvetlí, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Na prácu v triede i precvičenie doma. Zaujme rôzne typy žiakov, pomôže rodičom.

4,90 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

21 ks a viac: 3,92 € s DPH / ks

41 ks a viac: 2,94 € s DPH / ks

ISBN: 978-80-8091-507-0

Kategória: Pracovné zošity

| POPIS

Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Poskytuje úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie), množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky, no najmä novátorský prístup, lebo námetmi nadväzuje na rôzne vyučovacie predmety, napr. vlastivedu, prírodovedu, informatiku.

Pracovný zošit je vhodný na frontálnu i individuálnu prácu na hodinách matematiky, ale aj na doma. Úlohy pri jednotlivých násobilkách možno spojiť so zaujímavými témami z ostatných vyučovacích predmetov (vlastiveda, prírodoveda, informatika).

V pracovnom zošite sa nachádza úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie) aj množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky.

Obsah: 

Učiteľka Dvojka
Predavačka Trojka
Prírodovedkyňa Štvorka
Cestovateľka Päťka
Doktorka Šestka
Informatička Sedmička
Zoologička Osmička
Kozmonautka Deviatka
Historička Desiatka
Tabuľka násobenia

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mária Števíková
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský
Predmet: matematika
Počet strán: 64
Rozmer (mm): 210 x 297
Hmotnosť (g): -

| PREZRITE SI UKÁŽKU

Cestovatelska nasobilka

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info