Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

PRIPRAVUJEME

V pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ sú témy spracované moderným a prehľadným spôsobom na jednotlivých dvojstranách.

3,30 € s DPH

4 € s DPH Zľava 0,70 €

PRIPRAVUJEME

Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 1. roč. ZŠ a ZDARMA získate: 

  • Metodickú príručku k učebnici prvouky pre 1. roč. ZŠ v hodnote 15 €
  • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA
  • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA

POPIS

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy prvého ročníka sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán. Žiaci prvého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice spresňujú a ďalej rozvíjajú prvotné prekoncepty (subjektívne predstavy) o spoločnosti, človeku, rastlinách, živočíchoch i neživej prírode. Využívajú princípy pozorovania, pátrania, objavovania, skúmania a poznávania.

Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k pozorovaniu a porovnávaniu, k poznávaniu prostredníctvom jednoduchých bádateľských aktivít, k tvorbe vlastných otázok, ale aj k tvorivosti cez individuálne alebo kooperatívne učenie. Poskytuje pestrý obrazový materiál a didaktické ilustrácie, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky.

Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka (pripravujeme).

MŠVVaŠ SR prípisom zo dňa 04. 06. 2019 vydalo odporúčaciu doložku pod č. 2019/9645:4-A1001 k didaktickému prostriedku Prvouka 1 – pracovná učebnica pre 1. ročník základných škôl od doc. PaedDr. Ivany Rochovskej, PhD. a prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc. a zaradilo ho do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mária Kožuchová, Ivana Rochovská
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
Predmet: 
prvouka
Počet strán: 
64
Rozmer (mm): 
210 x 297
Hmotnosť (g): 
-

 

PREZRITE SI UKÁŽKU

Prvouka 1 - náhľad

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info