BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.

16 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

1-9 ks: 16 € /ks

10-20 ks: 14,40 € /ks

21 ks a viac: 12,80 € /ks

ISBN: 978-80-8091-428-8

Kategória: Učebnice

| POPIS

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskytovaní prvej pomoci, ktorá je platná podľa súčasných medzinárodných noriem. 

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Uhereková M. a kol.
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Predmet: biológia
Počet strán: 136
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 380

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info