BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov

BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov

VYPREDANÉ

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 6. ročník základnej školy. Svojim obsahom nadväzuje na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učebné texty sú prepísané do Braillovho písma a doplnené reliéfnymi obrázkami vybraných organizmov.

243 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

1-9 ks: 243 € /ks

10-20 ks: 218,70 € /ks

21 ks a viac: 194,40 € /ks

Kategória: Učebnice

Autor: Uhereková M. a kol.
Autor modifikácie: Schneider J.
Rok vydania: 2013
Predmet: biológia
Počet zväzkov: 3
Rozmer (mm): 300 x 265

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info