ZEMEPIS pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

ZEMEPIS pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlejšie osvojenie si učiva podporuje množstvo obrázkov, máp.

21 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

21 ks a viac: 16,80 € s DPH / ks

41 ks a viac: 12,60 € s DPH / ks

ISBN: 978-80-8091-212-3

Kategória: Učebnice

Autor: K. Mojtová
Rok vydania: 2010
Jazyk: maďarský
Predmet: geografia
Počet strán: 160
Rozmer (mm): 165 x 230
Hmotnosť (g): 260

Doložka MŠ SR č. 3394/96-153

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info