Metodická príručka pre učiteľa k učebnici Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ

Autor: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Rok vydania: 2018
Počet strán: 160
Jazyk: slovenský
Predmet: prírodoveda
Počet strán: A4

VYCHÁDZA UŽ ČOSKORO

(marec 2018)

| POPIS

  • Metodickú príručku pre Prírodovedu pre 4. ročník základnej školy si môžete objednať cez Edičný portál MŠVVaŠ SR na www.edicnyportal.sk.
  • Vysvetľuje výskumný induktívny prístup použitý v učebnici.
  • Príručka poskytuje didakticko-vecné poznámky ku každej kapitole.
  • Obsahuje metodické odporúčania k práci s učebnicou.
  • Sú v nej opísané očakávané výstupy žiakov.
  • Obsahuje doplnkové úlohy spracované vo forme ako v učebnici.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info