banner

Zaujímajú vás aktuálne metodicko-didaktické trendy vo vašej vzdelávacej oblasti?
Hľadáte inšpiráciu na cvičenia, aktivity a experimenty?
Chceli by ste sa zlepšiť v riadení vyučovacej hodiny?

  EXPOL-EDU4 EXPOL-EDU2 EXPOL-EDU1

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné semináre pre pedagógov

EXPOLEDU

Súvislé vzdelávanie 

ČO JE TO EXPOLEDU?

EXPOL EDU je úplne nová forma vzdelávania vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré ponúka pedagogickým zamestnancom základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl možnosť zúčastniť sa súvislého vzdelávania, ktoré sa počas roku 2017 bude konať v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

V každom meste sa počas roku 2017 uskutoční vzdelávanie 3-krát, pričom lektorky – odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť – prejdú tematicky od metodicko-didaktickej náplne k praktickej náplni seminárov.

Semináre budú zamerané na oblasť biológie, chémie a fyziky. Viac informácií o náplni jednotlivých seminárov nájdete v ďalších podstránkach. 

O ČOM?

Biológia | Chémia | Fyzika

KEDY A KDE?

Košice

 • február, máj, október
 • Krajský školský úrad, Zádielska 1351/3, 040 01 Košice

Banská Bystrica

 • marec, jún, november
 • Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica (resp. Spojená škola, Kremnička 10 - IBA v termíne 29.3.2017)

Bratislava

 • apríl, september, december
 • Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Nobelova 30, Bratislava

Prihlasovanie bude možné vždy na najbližší seminár v sekcii PRIHLÁŠKA. Upozorňujeme, že kapacity miestností sú obmedzené, prihláste sa preto čo najskôr. 

TRVANIE: 3 hodiny

(každý deň konania semináru si môžete vybrať z dvoch termínov: 1. termín doobeda, 2. termín poobede)

CENA: 0 € (semináre sú ZADARMO)

ČO ZÍSKATE?

 • Teoretické aj praktické poznatky od lektoriek, ktoré sú odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť,
 • informácie o súčasných metodicko-didaktických trendoch vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda,
 • námety a návody na praktické pokusy, ktoré môžete so žiakmi vykonávať priamo na hodinách,
 • prezentáciu zaujímavých experimentov, ktoré môžete využívať na vyučovacích hodinách,
 • ukážky učebných materiálov, ktoré napomáhajú pri výučbe vám aj vašim žiakom,
 • predstavenie vynoveného komunitného portálu pre učiteľov Školský portál, ktorý obsahuje množstvo benefitov pre učiteľov. 

>> CHCEM SA PRIHLÁSIŤ <<

expoledu5 expoledu6 expoledu7

Všetky aktuálne informácie o seminároch nájdete tiež na facebooku EXPOL PEDAGOGIKA.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie