Termíny a miesta

Informácie o najbližších seminároch. Všetky termíny sa týkajú 1. tém seminárov EXPOLEDU.

ZMENA TERMÍNU A MIESTA VYHRADENÁ! O prípadnej zmene vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, 
na stránkach EXPOL PEDAGOGIKA a na facebooku EXPOL PEDAGOGIKA.

biologia

Mesto

Dátum

Deň

Začiatok semináru

Adresa

Miestnosť

Košice

8. marec 2018

štvrtok

9:00

Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1

Zasadacia miestnosť - prízemie

Banská Bystrica

18. apríl 2018

streda

9:00

Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1

Kongresová sála – prízemie

Bratislava

15. máj 2018

utorok

9:00

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21

Malá sála, zvýšené poschodie

Prírodoveda

Mesto

Dátum

Deň

Začiatok semináru

Adresa

Miestnosť

Košice

6. marec 2018

utorok

9:00

Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1

Zasadacia miestnosť - prízemie

Banská Bystrica

19. apríl 2018

štvrtok

9:00

Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1

Kongresová sála – prízemie

Bratislava

Zrušené

x

x

x

x

chemia

Mesto

Dátum

Deň

Začiatok semináru

Adresa

Miestnosť

Košice

7. marec 2018

streda

9:00

Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1

Zasadacia miestnosť - prízemie

Banská Bystrica

17. apríl 2018

utorok

9:00

Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1

Kongresová sála – prízemie

Bratislava

16. máj 2018

streda

9:00

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21

Malá sála, zvýšené poschodie

fyzika

Mesto

Dátum

Deň

Začiatok semináru

Adresa

Miestnosť

Košice

5. marec 2018

pondelok

9:00

Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1

Zasadacia miestnosť - prízemie

Banská Bystrica

16. apríl 2018

pondelok

9:00

Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1

Kongresová sála – prízemie

Bratislava

14. máj 2018

pondelok

9:00

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21

Malá sála, zvýšené poschodie

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info